Suomeksi
Ab Tekas Oy, Södra Terjärvvägen 9, 68700 Terjärv, Finland